• Roads and waterways

<< back

Samenwerking Witteveen + Bos en Oxand bij A9 Badhoevedorp-Holendrecht

De weguitbreiding en inpassing A9 bij Amstelveen is onderdeel van het Rijkswaterstaatprogramma Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA). In hoofdlijnen gaat het om het verbreden van de A9 tussen Badhoevedorp en Holendrecht naar vier rijstroken per richting, een verdiepte aanleg van 1,3 kilometer bij Amstelveen en de bouw van twee grote overkappingen. Het tracedeel A9 Badhoevedorp-Holendrecht is het laatste project van het programma Schiphol-Amsterdam-Almere dat in uitvoering gaat.

Na de inzageperiode van het Tracebesluit dat in maart 2017 door minister Schultz van Haegen is getekend, zijn de werkzaamheden gestart voor de contractdocumenten, gevolgd door de aanbesteding en uiteindelijk de uitvoering die is gepland vanaf eind 2019. Witteveen + Bos geeft samen met Oxand invulling aan het Team Techniek van Rijkswaterstaat, voor alle technische ondersteuning. De werkzaamheden behelsen onder meer het opstellen van contractdocumenten voor het DBFM-contract, begeleiding van de aanbesteding, de dialoogfase en de uitvoering en de backoffice en overdracht.

Share
Contact us | Legal | Credits | © 2014 - 2018