• Roads and waterways

<< back

J. Van Esch: Meerjarig onderhoudscontract Brabant Nat opzetten Onderhoudsmanagement systeem

Het areaal Brabant Nat bevat 220 km vaarweg (Zuid-Willemsvaart en Wilhelminakanaal) en wordt gebruikt door beroeps – en recreatievaart. Het onderhoud betreft vast onderhoud groen en civiel, de kunstwerken zijn 21 sluizen en meer dan 70 bruggen, waarvan een deel beweegbaar. Oxand is verantwoordelijk voor het risico-gestuurd onderhoudsmanagement. Hierbij spelen contractmanagement en risicomanagement ook een grote rol. Het doel is om het optimum tussen kosten, risico’s en gewenste prestaties voor veiligheid en beschikbaarheid gedurende de looptijd van het contract van 5 jaar met onderhoudsmanagement aantoonbaar te bereiken.

Share
Contact us | Legal | Credits | © 2014 - 2018