• Roads and waterways

<< back

Engie: Renovatie Maastunnel

De Maastunnel is een belangrijke schakel in het Rotterdamse wegennet, het is de oudste afgezonken tunnel van Nederland en tevens een Rijksmonument. Er zijn twee belangrijke redenen waarom de Maastunnel gerenoveerd wordt. Ten eerste is het beton van de tunnel in de loop van de jaren (meer dan 70 jaar) aangetast door verontreinigde lucht met een mengsel van uitlaatgassen en zilt van de Maas en daarnaast moet de tunnel in 2019 voldoen aan de nieuwe wet Tunnelveiligheid waarvoor er groot onderhoud verricht moet worden aan de tunnel technische installaties en de bedieningscentrale vernieuwd moet worden. Bij de renovatie mogen authentieke elementen niet verloren gaat. Het project gaat in totaal twee jaar duren en is naar verwachting in 2019 afgerond, de instandhoudingsactiviteiten duren tot en met 2022.
Na gunning van het project zocht de Gemeente Rotterdam, middels een aanbesteding van percelen, versterking aan haar zijde om haar rol van professioneel opdrachtgever te kunnen waarmaken waarbij Oxand het EMVI gedeelte voor haar rekening heeft genomen. Het perceel van Technisch Beheerder werd, mede dankzij de ondersteuning van Oxand, aan één van de consortia gegund.

Share
Contact us | Legal | Credits | © 2014 - 2018