• Roads and waterways

<< back

Coentunnel Construction (CNN): Systems Engineering voor diverse disciplines en fasen

Gedurende de ontwerp en uitvoeringsfase van de DBFM Tweede Coentunnel heeft Oxand een opzet gemaakt voor Systems Engineering, die zowel ontwerp, uitvoering en oplevering aantoonbaar maakt. Eerst is de werkwijze voor de discipline Civiel (Tunnel, Wegen en Kunstwerken) geïmplementeerd, vervolgens voor de discipline Installaties. De opzet begon bij Eisen-analyse en Verificatie tot en met het controleren van de aanwezigheid van de keuringsplannen.

Share
Contact us | Legal | Credits | © 2014 - 2018