• Roads and waterways

<< back

Coentunnel Company: Asset Management Systeem implementatie

De werkzaamheden bestonden uit het inrichten van een praktisch management systeem conform de PAS55 norm voor asset management, waarbij rekening gehouden is met de reeds aanwezige werkprocessen.  Daarna volgde de implementatie van het nieuwe asset management in de organisatie middels trainingen en ook de voorbereiding en begeleiding van het certificeringstraject.

Share
Contact us | Legal | Credits | © 2014 - 2018