• Roads and waterways

<< back

Provincie: restlevensduur van kunstwerken bepalen en bijbehorend benodigd vervangingsbudget

Gewapende kunstwerken vormen belangrijke schakels in ons weg- en waternetwerk. Ze zorgen ervoor dat verkeers- en waterstromen elkaar kunnen kruisen. Met de grootschalige naoorlogse bouw van kunstwerken (1950-1980) komen we in de periode waarin de restlevensduur van deze kunstwerken een onderwerp van discussie wordt/is.
 
Zeker met een per 1-1-2017 gewijzigd Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) waarin van Provincies en Gemeenten verlangd wordt dat ze hun kunstwerken op de balans hebben staan en ze afgeschreven moeten worden. Hoe lang gaan deze kunstwerken nog mee? Een antwoord op deze vraag is niet eenvoudig omdat de ontwerpuitgangspunten door de jaren heen zijn veranderd en omgevingsfactoren altijd en overal verschillend zijn. Juist deze factoren maken ook dat de ontwerplevensduur niet voldoet. Het zowel te vroeg als te laat vervangen van civiele kunstwerken levert ongewenste effecten op. Om deze ongewenste effecten te voorkomen, is het van belang dat de huidige conditie en de technische restlevensduur van de kunstwerken bepaald wordt zodat op basis daarvan de juiste afschrijvingen en reserveringen kunnen plaatsvinden.
 
Voor 1 van de zuidelijke provincies in Nederland heeft Oxand een volledig reserverings- en afschrijvingsplanning van de kunstwerken (bruggen, viaducten, duikers, onderdoorgangen en tunnels) tot aan 2070 gemaakt. Hiervoor is gebruikt gemaakt van Oxand’s gevalideerde betonverouderingsmodel en de daadwerkelijke restlevensduur- en vervangingsprijsberekeningen (CapEx). De plaatselijke Rekenkamer (het controlerend orgaan van de Provincie) is eveneens enthousiast over het resultaat.
 

Share
Contact us | Legal | Credits | © 2014 - 2018